Pencil Vs Camera

Pencil Vs Camera is een van de belangrijkste uitvindingen van Ben Heine. Deze beelden tonen handgetekende schetsen die door de kunstenaar worden gemaakt en vastgehouden en op een specifieke locatie gefotografeerd wordt. Het combineert fotografie en tekening om surreële, visionaire of geromantiseerde verhalen en alledaagse scenes te laten samensmelten. De potloodschetsen versterken de realiteit en openen deuren naar een bijkomende voorstellingswereld. Docenten van de hele wereld begonnen zijn concept te gebruiken om de creativiteit van hun leerlingen aan te wakkeren. Koop reproducties.